Το Technical University Berlin διοργανώνει χειμερινά  μαθήματα γερμανικής γλώσσας από 8.11.2021 ως 28.2.2022 επιπέδου από A1.1 ως B2.2, σε χαμηλές τιμές για φοιτητές.

Τα μαθήματα είναι ανοιχτά για φοιτητές από όλο τον κόσμο (με έγκυρη φοιτητική κάρτα).

Πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα μπορούν να αντληθούν από το σύνδεσμο:  http://www.skb.tu-berlin.de