Το Πανεπιστήμιο του Loeben της Αυστρίας διοργανώνει σεμινάριο δια ζώσης στο Loeben, στις 16 Νοεμβρίου 2021, με θέμα την διαχείριση των απορριμάτων και την ανακύκλωση.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.avaw-unileoben.at/inc/mod/downloads/download.php/id,1176,Veranstaltung_OWAV_Recyclingfaehigkeit