Σχετικά με τις μετεγγραφές - μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, σας εφιστούμε την προσοχή στις τελευταίες παραγράφους της κάτωθι ανακοίνωσης του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ.

http://dps.auth.gr/el/node/3482