Καλούνται οι φοιτητές που εγκρίθηκε η μετεγγραφή τους λόγω αδελφού φοιτητή, να προχωρήσουν στην καταχώρηση των στοιχείων τους στο ηλεκτρονικό σύστημα, www.register.auth.gr. από 16/04/2018 έως και 23/04/2018. Στη συνέχεια στις ίδιες ημερομηνίες, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σχετικά Αρχεία