Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1749) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση από το συνεργαζόμενο με το ΑΠΘ Πανεπιστήμιο ITMO University of Saint Petersburg, της Ρωσίας, που αφορά ανακοίνωση διοργάνωσης διαφόρων Summer Schools το καλοκαίρι του 2018 και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Κείμενο:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (on line - σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες) είναι η 14 Μαΐου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://international-relations.auth.gr/el/node/1749