Την Τρίτη 29 Μαΐου 2018  και  ώρα 10:00  θα  συνεδριάσει  η  Συνέλευση  του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα διαλέξεων του κτιρίου Υδραυλικής (1ος όροφος).

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1.      Επανίδρυση και Νέος Εσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ « Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων» (ΔΔΤΕ) .
2.      Επανίδρυση και Νέος Εσωτερικός Κανονισμός του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» (ΣΟΔΣΜ).