Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως 31-8-2019 και Πρόσκληση και Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.