Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 9:30 Θα συνεδριάσει η Συνέλευση τον Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα συνεδριάσεων-τηλεδιασκέψεων τον Τμήματος, πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο).


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση της Συνέλευσης τον Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα Θέματα.
2. Αναγόρευση τον Λεσγίδη Νικόλαου σε διδάκτορα τον Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
3. Αναγόρευση τον Παπαευθυμίου Ιωάννη σε διδάκτορα τον Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
4. Αναγόρευση του Σιδηρόπουλο Αλέξανδρου σε διδάκτορα τον Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
5. Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) Θέσης καθηγητή στη βαθμίδα τον Καθηγητή Α' Βαθμίδας, τον Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, ύστερα από αίτηση τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνου Γεωργιάδη.
6. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση στη κατεχόμενη βαθμίδα τον επίκουρου καθηγητή με Θητεία τον Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων, Γεώργιου Αρετούλη, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και Οικονομική της Κατασκευής Τεχνικών Έργων».
7. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας Θέσης καθηγητή στη βαθμίδα τον επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεμελιώσεις. Υπολογιστικές Μέθοδοι».
8. Κατανομή (5) πέντε Θέσεων που δόθηκαν στο Τμήμα μας, για την «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019» και ορισμός τριμελών επιτροπών αξιολόγησης.
9. Ορισμός τριμελών επιτροπών για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων διδακτόρων.
10. Άδεια άνευ αποδοχών της Γεωργίας Θερμού, επίκουρης καθηγήτριας, για το χρονικό διάστημα 1-9-2018 έως 31-8-2019.
11. Άδεια άνευ αποδοχών τον Αθανάσιου Μύγδαλά, καθηγητή, για το χρονικό διάστημα 1-9-2018 έως 31-8-2019.
12. Ένταξη τον Ανδρέα Κάππου, καθηγητή, σε κατηγορία παράλληλης απασχόλησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
13. Ανάθεση διδασκαλίας τον μαθήματος "Φιλοσοφία της Τεχνολογίας" τον Τμ. Χημ. Μηχ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
14. Σχετικά με την αίτηση μετάταξης της εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Χριστίδου Σοφίας, σε Θέση ΕΔΙΠ τον Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών τον Α.Π.Θ.
15.Ορισμός επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής του κ. Κουρή Εμμανουήλ-Γεωργίου.
16.Ορισμός 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της Μ. Κατηρτζίδου.
17.Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
18.Φοιτητικά
19.Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
20.Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.