Από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. ανακοινώνεται ότι λόγω της προβλεπόμενης από το Νόμο διαδικασίας επανίδρυσης όλων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα σχετικά έγγραφα που αφορούν το Πρόγραμμα ΠΠΒΑ (Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη)  και ΑΣΤΕ (Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων) έχουν προωθηθεί στο Υπουργείο και αναμένεται η έγκρισή τους και η σχετική δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή θα ακολουθήσουν οι σχετικές προκηρύξεις για την υποβολή των αιτήσεων.
Εκτιμάται ότι αυτό θα συμβεί στις αρχές Σεπτεμβρίου 2018.
Η σχετική ανάρτηση θα επικαιροποιείται συνεχώς.