Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. του ΑΠΘ, στη Γενική Συνέλευση των Τομέων και της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

Οι παραπάνω εκπρόσωποι εκλέγονται μαζί με τον αναπληρωτή τους, με άμεση μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του ιδρύματος, από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με ετήσια θητεία, από 1-9-2018 έως 31-8-2019.

Προκήρυξη Εκλογών

Σχετικά Αρχεία