Την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018  και  ώρα 10.00  θα  συνεδριάσει  η  Συνέλευση  του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα συνεδριάσεων-τηλεδιασκέψεων του Τμήματος, πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο).
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Ιουνίου και ώρα 10.00

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1.      Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2.      Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
3.      Έγκριση διανεμόμενων συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
4.      Αίτημα του Κοσμήτορα κ. Κ. Κατσιφαράκη για ανάθεση μειωμένων διδακτικών καθηκόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
5.      Αναθέσεις αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
6.      Αξιολόγηση των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ).
7.      Ορισμός επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής του κ. Κουρή Εμμανουήλ-Γεωργίου.
8.      Κατανομή πιστώσεων. Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ.
9.      Κατανομή αδιάθετου ποσού ΕΤΑΑ.
10.     Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
11.     Φοιτητικά
12.     Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις
13.     Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ