Το πρόγραμμα εξετάσεων Διπλωματικών εργασιών της εξεταστικής περιόδου Ιουν-Ιουλ. 2017-18 είναι το εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ
ΤΕΤΚ 10/7/2018 9 π.μ.
ΤΥΤΠ 10/7/2018 9 π.μ.
ΤΓΜ 11/7/2018 9 π.μ.
Το.Με.ΔΕ 11/7/2018  9 π.μ.