Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι  η επανίδρυση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων  έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων» (ΑΣΤΕ), σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Απομένει μόνον η έκδοση του αντίστοιχου ΦΕΚ.

Επομένως το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να αρχίσει στις 21 Αυγούστου 2018 και η σχετική περίοδος να διαρκέσει ως τις 6 Σεπτεμβρίου 2018. Για το θέμα αυτό θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση μόλις δημοσιευθεί το ΦΕΚ.