Προκήρυξη εκλογής Διευθυντών των Εργαστηρίων Πολυτεχνικής Σχολής.
Πρόσβαση στην Προκήρυξη μπορούν να έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι μέσω του ιστοσυνδέσμου της Διαύγειας: ΕΔΩ