Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των υποψηφίων διδακτόρων, που η αίτησή τους εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στις 26/26-6-2018, θα πραγματοποιηθούν από 10 έως 28 Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11.00-13.00.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:
1. Αστυνομική Ταυτότητα
2. Απολυτήριο Λυκείου
3. Δύο (2) φωτογραφίες
Τηλ.Γραμματείας 2310995698