Μόλις ενημερωθεί η Γραμματεία του Τμήματος από το Υπουργείο Παιδείας για τη διαδικασία και ημερομηνίες της ταυτοπροσωπίας των νεοεισαχθέντων φοιτητών, θα βγει σχετική ανακοίνωση. Πέρυσι τα δικαιολογητικά ήταν μια φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και δυο μικρές έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, χωρίς συγκεκριμένες προδιαγραφές. Πιθανόν να ισχύσει το ίδιο και φέτος.