Την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα διαλέξεων του κτιρίου του Εργαστηρίου υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων.


ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ


1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2. Εισήγηση για τον ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).
3. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση 1 (μιας) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και δυναμική των κατασκευών. Ανελαστικές μέθοδοι υπολογισμού κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος»
4. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την μονιμοποίηση στην κατεχόμενη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, Τριαντάφυλλου Μακάριου, με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και δυναμική των κατασκευών και αντισεισμικές εφαρμογές»
5. Πρόταση απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον Ηλία Αϋφαντή
6. Πρόταση απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον Κυριαζή Πιτιλάκη
7. Πρόταση απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον Παναγιώτη Τζαμαλίκο
8. Πρόταση απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον Θεόδωρο Χατζηγώγο
9. Πρόταση απονομής του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στον Καθηγητή Subra Suresh
10. Διαδικασία απαλλαγής ελεύθερων επιλογών των φοιτητών που μετακινούνται με το πρόγραμμα ERASMUS
11. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
12. Φοιτητικά
13. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
14. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.