Ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες στο πλαίσιο του Προγράμματος ΤΙΜΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό αρχείο.