Η Γ.Σ.Ε.Σ. στη συνεδρίασή της με αριθμό 4/11-10-2018, και μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 2018-19, επικύρωσε τον ακόλουθο πίνακα επιτυχόντων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης με τίτλο: «Προστασία περιβάλλοντος και Βιώσιμη ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν στη γραμματεία του Τμήματος για εγγραφή από 15 έως 19 Οκτωβρίου 2018.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα εξής:
1. Απολυτήριο Λυκείου
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. 2 Φωτογραφίες
Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, θα κληθούν για εγγραφή επιλαχόντες από την αντίστοιχη με την κενή θέση κατηγορία.
Πληροφορίες: Γ.Αντωνίου τηλ.2310 995698

Οι επιτυχόντες μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 9:30, να προσέλθουν στην αίθουσα διδασκαλίας του ΠΠΒΑ για την έναρξη των μαθημάτων. Η αίθουσα διδασκαλίας του ΠΠΒΑ βρίσκεται στην επέκταση της πτέρυγας των Πολιτικών Μηχανικών στην Πολυτεχνική Σχολή.

Πίνακας επιτυχόντων