Σε εφαρμογή του άρθρου 59 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΑΠΘ ορίζεται ως ημερομηνία επανεξέτασης του μαθήματος "Διαχείριση Έργων" (ΤΣ4300) η Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018. Η εξέταση θα διεξαχθεί στις αίθουσες της πτέρυγας του ΤΠΜ μεταξύ των ωρών 16:00-19:00. Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν μόνο όσοι δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό στην πρόσφατη εξέταση στις 11 Σεπτεμβρίου 2018.