Οι δηλώσεις μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο θα πραγματοποιηθούν μέσω του  sis.auth.gr κατά το διάστημα 26/10/2018 – 30/11/2018.


Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αλλά και για το νέο πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω σχετικά αρχεία:

Πρόγραμμα σπουδών 2018-19
Οδηγίες