Την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα τελετών του παλιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 και θα βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δημόσια Αναγόρευση του Cautan Biswas σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών