Λόγω τεχνικών δυσκολιών, σε φοιτητές από το 2ο έτος και άνω, τα μαθήματα που εμφανίζονται στο sis για τις δηλώσεις σύμφωνα με το παλιό πρόγραμμα σπουδών 2017-2018.  Σας καλούμε να κάνετε τις δηλώσεις σας σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών 2018-19, παρόλο που στο sis φαίνεται ακόμη το πρόγραμμα σπουδών 2017-18.

Αφού τελειώσουν οι δηλώσεις στις 30/11/2018 (καμία παράταση δεν θα δοθεί), θα εμφανίζονται σωστά τα μαθήματα σε φοιτητές από το 3ο-9ο εξάμηνο, δηλαδή σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών 2018-2019. Στους επί πτυχίο φοιτητές θα εμφανίζονται σωστά αφού ολοκληρωθεί η ορκωμοσία της εξεταστικής περιόδου Ιαν 2018-19.

Θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι συγχρονισμοί και η αποδοχή της δήλωσης από την γραμματεία του τμήματός προκειμένου να εμφανιστεί η κατάσταση Ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Μετά τον συγχρονισμό στη σελίδα της δήλωσης μαθημάτων θα βλέπετε όλα τα μαθήματα που έχετε δηλώσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Φροντίστε να ελέγξετε τη δήλωσή σας την επόμενη ημέρα μετά την υποβολή για τυχόν σφάλματα. Επιπλέον, αν παρουσιάστηκαν σφάλματα κατά την επεξεργασία της δήλωσής σας θα λάβετε σχετικό ενημερωτικό μήνυμα την επόμενη μέρα μετά τους απαραίτητους συγχρονισμούς.

Όσο διαρκεί η περίοδος δηλώσεων, μπορείτε, επιλέγοντας Επεξεργασία, να αλλάξετε όσες φορές θέλετε τη δήλωσή σας. Λαμβάνεται υπόψη πάντοτε η τελευταία υποβολή.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://it.auth.gr/el/sis-student

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019 τελικό