Εγκρίθηκαν από τη Συνέλευση 5 / 30-10-2018 όλες οι αιτήσεις εγγραφής των επιτυχόντων της Ειδικής Κατηγορίας «ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ» ακαδημαϊκού  έτους 2018 – 2019. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους μέχρι τις 8/11/2018.  Η Γραμματεία δέχεται φοιτητές Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 13:00.