Το μάθημα «Ακτομηχανική και Λιμενικά Έργα» δεν θα διεξαχθεί την Τρίτη 6 Νοεμβρίου.

Η ημερομηνία αναπλήρωσης του μαθήματος αυτού θα ανακοινωθεί στο μάθημα της Παρασκευής 9 Νοεμβρίου.

Για την διδακτική ομάδα

Καθ. Θεοφάνης Καραμπάς