στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1870) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση που από το Silk Road Universities (SUN) Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος.


Αφορά πρόσκληση συμμετοχής προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στον διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό με τίτλο: "Trade and Markets along the Silk Road"PHOCOS 2019.
Στον νικητή του διαγωνισμού θα απονεμηθεί βραβείο και θα καλυφθούν όλα τα έξοδα συμμετοχής του (οδοιπορικά, διαμονή, διατροφή, περιηγήσεις) στην General Assembly of SUN.