Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 και θα βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Δημόσια Αναγόρευση του Dan Shechtaman σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

2. Δημόσια Αναγόρευση του Subra Suresh σε επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.