Τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ ανακοινώνουν τη ΝΕΑ πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΔΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής και παράκτιων περιοχών».

Περισσότερες πληροφορίες στο κείμενο της προκήρυξης