Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Διαλέξεων του κτιρίου Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (1ος οροφος).

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2. Ορισμός Τριμελών Επιτροπών για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων διδακτόρων, προκήρυξη 2018-2019
3. Αίτηση της κ. Μαρίας Σαμολαδά, μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου Α.Π.Θ., για την ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ
4. Επιστημονικός εξοπλισμός 2018-2019
5. Μετακίνηση μέλους ΕΔΙΠ σε άλλο εργαστήριο
6. Έγκριση αιτήσεων μετεγγραφών 2018-2019
7. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το 2019-2020
8. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
9. Φοιτητικά
10. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
11. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.