Η Σ.Τ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ στην υπ.’ αριθμ 10/18-12-2018 συνεδρίασή της, ενέκρινε τις αιτήσεις μετεγγραφής των παρακάτω φοιτητών/τριών, με κωδικό υποψηφίου:

15070630 16060378 16061519
16062504 16066423 17050962
17051731 17055538 17057165
17060728 18011082 18030183
18031338 18040395 18040434
18043925 18047887 18048038
18048063 18048770 18050335
18050444 18050540 18050774
18052575 18053307 18054353
18054373 18054418 18055100
18055424 18055579 18057140
18057223 18059708 18059964
18061507 18061544 18061801
18062576 18062888 18062999
18063349 18064742 18064750
18064823 18065111 18065531
18066035 18068362 18069153
18072140 18073776 18077480
18121749    

 

και απέρριψε τις αιτήσεις μετεγγραφής των παρακάτω φοιτητών/τριών, με κωδικό υποψηφίου:

17061277
18007525
18061891

Καλούνται οι φοιτητές που εγκρίθηκε η αίτηση μετεγγραφής τους, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 20/12/2018 έως 8/1/2019 και ώρες 11:00 έως 13:00 για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους, με προσκόμιση της αστυνομικής τους ταυτότητας, τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό διαγραφής από το τμήμα προέλευσης
  • 2 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Σημείωση

  • Η δήλωση των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 θα γίνει από τη Γραμματεία του Τμήματος, κατόπιν αίτησης του φοιτητή/τριας.
  • Η κωδικοί για τη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού με το ΑΠΘ θα σταλούν στο κινητό τηλέφωνο του φοιτητή/τριας μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής.
  • Η δήλωση των συγγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου 2018-19 γίνεται στην πλατφόρμα του Ευδόξου μέχρι τις 11/1/2019.