Οι αιτούντες τη μετεγγραφή θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr μέχρι τις 21.12.2018. Στη συνέχεια και μέχρι τις 28.12.2018 θα πρέπει να προσέλθουν για κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και ώρες 11:00 - 13:00. Η Γραμματεία είναι κλειστή από ώρα 12:00 της 24.12.2018 έως και την 26.12.2018.