Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα συνεδριάσεων – τηλεδιασκέψεων του Τμήματος, πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο).

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
  2. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
  3. Φοιτητικά
  4. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
  5. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.
  6. Εκλογή για τη μονιμοποίηση του Μακάριου Τριαντάφυλλου, στην κατεχόμενη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο: «Στατική και Δυναμική των Κατασκευών και Αντισεισμικές Εφαρμογές» (ώρα: 13.00).