Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 2. Έγκριση της αίτησης μονιμοποίησης του κ. Β. Παπανικολάου, επίκουρου καθηγητή με θητεία.
 3.  Έγκριση της αίτησης μονιμοποίησης της κ. Α. Δημάδη, επίκουρης καθηγήτριας με θητεία.
 4. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα Τζανέτη Βογιατζή.
 5. Ορισμούς Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της υποψήφιας διδάκτορα Τσόκα Στέλλας.
 6. Αίτηση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από τον διδάκτορα Παπαχριστοφόρου Μιχαήλ.
 7. Αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων διδακτόρων μετά από προκήρυξη για το 2018-2019
 8. Πρόγραμμα Διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2018-2019.
 9. Κύρωση πινάκων επιτυχόντων από κατατακτήριες εξετάσεις, πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
 10. Έγκριση αιτήσεων μετεγγραφής μετά από ένσταση 2018-2019 (ΥΠΕΠΘ).
 11. Έγκριση αιτήσεων μετεγγραφής μετά από ένσταση (αριθμ. Συνέλευσης Τμήματος 10/08-12-2018).
 12. Κρίση για την ένταξη της κ. Μ. Σαμολαδά, μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου ΑΠΘ, με διδακτορικό, στην κατηγορία ΕΔΙΠ.
 13. Αίτηση μετακίνησης του κ. Δ. Κωνσταντινίδη, καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΑΤΕΙΘ, στο Τμήμα μας.
 14. Διδασκαλία των μαθημάτων Μαθηματικά Ι και ΙΙ το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
 15. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2019-2020.
 16. Κατάργηση του Εργαστηρίου Φιλοσοφίας και Τεχνολογίας.
 17. Σχετικά με τη διαχείριση του γραφείου του Φοιτητικού Συλλόγου.
 18. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
 19. Φοιτητικά
 20. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
 21. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.