Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών (http://dps.auth.gr/el/node/3111) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με την 3η Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών (16-29 Ιουνίου 2019), έναν κύκλο εντατικών διεπιστημονικών σεμιναρίων, τα οποία απευθύνονται σε προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές και φοιτήτριες (συμπεριλαμβανομένων των Υ.Δ.).

Η φετινή ακαδημία θα εστιάσει στις περιβαλλοντικές σπουδές και την περιβαλλοντική πολιτική σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πλαίσια.

Η φοίτηση είναι δωρεάν, ενώ στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες προσφέρεται δωρεάν σίτιση (γεύμα-δείπνο) και διαμονή στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 15 Μαρτίου 2019.