Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί υπηρεσία εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών με ακουστική αναπηρία.

Συγκεκριμένα, παρέχεται εξυπηρέτηση είτε στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα, είτε μέσω άλλων μεθόδων επικοινωνίας που επιλέγονται κάθε φορά από τον φοιτητή ή τη φοιτήτρια ως οι καταλληλότεροι για την επικοινωνία τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη Γραμματεία της Επιτροπής Υγείας στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης, γραφείο 18, πληρ. κ. Σπύρος Κουζέλης τηλ. 2310995362.