Από τη Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ. ανακοινώθηκε η πραγματοποίηση τριών νέων Διατμηματικών μαθημάτων στο Εαρινό εξάμηνο 2019:

Διατμηματικά μαθήματα ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Β1)

Διατμηματικά μαθήματα Γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Α2)

Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα

Οι αίτησεις γίνονται μέσα από τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ