Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε αναρτημένη επιστολή της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα, με την οποία γνωστοποιείται η δυνατότητα για επιχορηγούμενη:

  • Πρόσκληση καθηγητών, εμπειρογνωμόνων και προσωπικοτήτων του πολιτισμού της Ελλάδας από Πανεπιστημιακό ή Μορφωτικό φορέα της Ιταλίας.
  • Μετάβαση καθηγητών, εμπειρογνωμόνων και προσωπικοτήτων του πολιτισμού της Ιταλίας στην Ελλάδα: 1) στο πλαίσιο Προγράμματος Πολιτιστικής και Μορφωτικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και 2) στο πλαίσιο επίσημης πρόσκλησης από Πανεπιστημιακό ή Μορφωτικό φορέα της Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://dps.auth.gr/el/node/3123