Ο πανευρωπαϊκός, φοιτητικός, μη πολιτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “Σεισμική και Δομική Ασφάλεια” και θα πραγματοποιηθεί από τις 13 Μαρτίου μέχρι τις 22 Μαρτίου 2019.

Το σεμηνάριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Περισσότερες πληροφορίες