Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, οι νέοι Υποψήφιοι Διδάκτορες που έχουν εγγραφεί τον Σεπτέμβριου του 2018 και τον Φεβρουάριο του 2019, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν Σεμινάρια.


Με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, (αριθμ. συνεδρίασης 14/26-02-2019) οι νέοι Υποψήφιοι Διδάκτορες, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα Σεμινάρια που διοργανώνεται στο πλαίσιο του μαθήματος "Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία" (διδάσκων ο ομότιμος Καθηγητής Π. Λατινόπουλος), του ΠΜΣ «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη», κάθε Τετάρτη και ώρα 17.00-20.00 (αίθουσα διαλέξεων του ΤΥΤΠ, 1ος όροφος, Κτίριο Υδραυλικής) από την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019.
Εκτός από τα παραπάνω Σεμινάρια οι Υποψήφιοι Διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και Σεμινάρια που θα αρχίσουν στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.