Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, eellak.gr) συμμετέχει για τρίτη χρονιά στον διαγωνισμό Google Summer Code 2019 με 26 έργα ανοιχτού κώδικα και καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές που επιθυμούν να συμβάλλουν σε κάποιο από τα έργα να υποβάλλουν την αίτησή τους στο διάστημα 25 Μαρτίου με 9 Απριλίου 2019.

Ο καθ. Γ.Δ. Μανώλης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ (Εργαστήριο Πειραματικής Μηχανικής), σε συνεργασία με τον ερευνητή Δρ. Χ.Γ. Παναγιωτόπουλο από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (IYM-ΙΤΕ, http://www.iacm.forth.gr), συμμετέχουν ως σύμβουλοι (mentors) στον διαγωνισμό μέσω της υπολογιστικής πλατφόρμας Symplegma (www.symplegma.org).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, έχοντας υπ΄ όψη πως απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού (java, groovy), μπορούν να επικοινωνήσουν και με τους προαναφερθέντες ερευνητές για περισσότερες πληροφορίες.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://summerofcode.withgoogle.com/.