Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 2. Αναγόρευση του Βογιατζή Τζανετή σε διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
 3. Αναγόρευση του Κουρή Εμμανουήλ-Γεωργίου σε διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
 4. Αναγόρευση της Τσόκα Στέλλας σε διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
 5. Αναγόρευση της Χατζηπαρασκευά Μάρθας-Ειρήνης σε διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
 6. Έγκριση της αίτησης μονιμοποίησης του Μάνθου Ευάγγελου, στη κατεχόμενη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων.
 7. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος, για τη μονιμοποίηση στη κατεχόμενη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας με θητεία του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, Αγόρως Δημάδη, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Γεωλογία: Υδρογεωλογικές έρευνες και εφαρμογές σε διαρρηγμένα καρστικοποιημένα πετρώματα».
 8. Αντικατάσταση μέλους, λόγω άδειας, του 15μελούς εκλεκτορικού σώματος, για τη μονιμοποίηση στη κατεχόμενη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με θητεία, Ζ. Μάλλιου, του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά και Πολιτικές Αειφορικής Διαχείρισης Υδατικών Συστημάτων».
 9. Αντικατάσταση μελών, λόγω άδειας, του 15μελούς εκλεκτορικού σώματος, για τη μονιμοποίηση στη κατεχόμενη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με θητεία, Β. Παπανικολάου, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα».
 10. Κατάρτιση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών».
 11. Ορισμός προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για Διδακτορικές Σπουδές.
 12. Σχετικά με το Στρατηγικό Σχέδιο του ΑΠΘ για την περίοδο 2019-2023
 13. Νέο πρόγραμμα σπουδών 2019-2020.
 14. Σχετικά με τη διαχείριση του γραφείου του Φοιτητικού Συλλόγου και προτάσεις του Φοιτητικού Συλλόγου για διάφορα θέματα .
 15. Χώροι Τμήματος.
 16. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
 17. Φοιτητικά.
 18. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
 19. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.