Οι ενδιαφερόμενοι/ες για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. καταθέτουν αιτήσεις σε ειδικό έντυπο στη Γραμματεία του Τμήματος από τη Δευτέρα 01-04-2019 έως και την M. Πέμπτη 25-04-2019 (ώρες κοινού 11.00 έως 13.00, αρμόδια υπάλληλος Γιαννούλα Αντωνίου τηλ. 2310 995698 email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).


Δικαίωμα υποβολής αίτησης για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
(α) Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής και είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
(β) Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις εξής προϋποθέσεις: Να είναι απόφοιτοι τμημάτων ή σχολών τετραετούς διάρκειας σπουδών και να χαρακτηρίζονται ως ειδικές περιπτώσεις. Ο χαρακτηρισμός των εν λόγω αποφοίτων ως ειδικές περιπτώσεις πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή βάσει των παρακάτω κριτηρίων: (α) επιδόσεις στις προπτυχιακές σπουδές (κατάταξη στο ανώτερο 10% σε συνδυασμό με ολοκλήρωση των σπουδών), υποτροφίες επίδοσης, βραβεία ή συνδυασμός των ανωτέρω ή (β) εξαιρετική επαγγελματική ή/και ερευνητική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
Αίτηση έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν και φοιτητές/τριες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά δεν έχουν ακόμα ορκιστεί. Οι τελευταίοι οφείλουν αντί αντίγραφου διπλώματος η πτυχίου να υποβάλλουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Η αίτησή τους είναι προσωρινή και οριστικοποιείται μόνο με την κατάθεση αντίγραφου διπλώματος ή πτυχίου, με την εγγραφή τους.
Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Έντυπο αίτησης