Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα του Παρατηρητηρίου Φοιτητών και Φοιτητριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του ΑΠΘ και να συμπληρώσετε ένα σύντομο
ερωτηματολόγιο που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του ΑΠΘ.


Καλούμε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, αφού όλα τα άτομα μπορεί σε κάποια φάση των σπουδών να αντιμετωπίσουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ανασταλτικό για την πρόοδο των σπουδών, είτε πρόκειται για πρόβλημα που σχετίζεται με την υγεία, την οικονομική κατάσταση ή άλλο κοινωνικής φύσης θέμα, είτε πρόκειται για πρόβλημα που σχετίζεται με την πανεπιστημιακή ζωή, και αφορά θέματα ασφάλειας, εκφοβισμού, επίθεσης ή κοινωνικής απομόνωσης.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου θα συμβάλει στη συγκέντρωση υλικού σχετικού με τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κατά τη φοίτησή τους στο ΑΠΘ και πληροφοριών για την επάρκεια των παρεχόμενων υποστηρικτικών δομών του ΑΠΘ, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της φοιτητικής ζωής στο ΑΠΘ.
Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και ανώνυμη και δεν έχει καμία επίπτωση στη σχέση σας με το ΑΠΘ. Αν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε να αποφασίσετε να διακόψετε τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε σημείο θελήσετε. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί τόσο σε Η/Υ, όσο και σε κινητές συσκευές (tablet - smartphones).
Για να συμμετάσχετε, μπορείτε να μεταβείτε στο σύνδεσμο: https://epolls.eu/auth.

Εκ μέρους της επιστημονικής ομάδας του έργου, σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας!


Ο Υπεύθυνος του ερωτηματολογίου
Μέλος του Παρατηρητηρίου
Ιωάννης Ανδρεάδης
Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ


Η Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου
Θέκλα Τσιτσώνη
Καθηγήτρια Α.Π.Θ.