Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, ακαδημαϊκού έτους 2018-19, με κουπόνι αγορών (voucher) αξίας 200 €, για την προμήθεια διατακτικών σίτησης (αγορά ειδών διατροφής ή και υπηρεσιών εστίασης), με δυνατότητα εξαργύρωσης έως 30 Ιουλίου 2019.

Δικαιούχοι/-ες μπορούν να είναι όσοι και όσες, εκ των ανωτέρω, έχουν:
α) μόνιμη κατοικία σε Δήμο ή Κοινότητα ή
β) έχουν ολοκληρώσει τη Β'βαθμια εκπαίδευσή τους σε σχολική μονάδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 8 Μαϊου 2019

Περισσότερες πληροφορίες: http://dps.auth.gr/el/node/3152