Η κοινότητα Blue Growth διοργανώνει θερινό σχολείο με αντικείμενο "Blue Growth: emerging technologies, trends and opportunities" για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στους τομείς της μπλε οικονομίας προσφέροντας υψηλής ποιότητας τεχνικές γνώσεις και ενθάρρυνση του επιχειρηματικού τους πνεύματος.

Το θερινό σχολείο θα υλοποιυηθεί από 1-5 Ιουλίου 2019 στο Kotor, Montenegro.

Περισσότερες πληροφορίες