Τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 14.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Τμήματος, πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο).

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Εκλογή για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας, του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητικές και Αναλυτικές Μέθοδοι στην Εδαφομηχανική». (ώρα 14:00)
  2. Εκλογή για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσιες Κατασκευές». (ώρα 16:00)