Το Μάθημα 9.8 Αντισεισμική Τεχνολογία Παθολογία Κατασκευών Σκυροδέματος, αντί της 10ης Ιουνίου 2019, θα εξεταστεί την 27η Ιουνίου 2019 και ώρες 10.00-12.00, στην Αίθουσα Διαλέξεων του Εργαστηρίου Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και Φέρουσα Τοιχοποία.