Το μάθημα "Προκατασκευασμένα Κτίρια από Σκυρόδεμα" της Τρίτης 21/05/2019 αναβάλλεται λόγω κωλύματος του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Τρίτη 28/05/2019 και ώρες 17:00-20:00.