Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, προτείνει θέματα για εκπόνηση διπλωματικών εργασιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΤΠΜ, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο.

Περισσότερες πληροφοριές