Η εξέταση του μαθήματος υποχρεωτικής επιλογής 9.8 Αντισεισμική Τεχνολογία Παθολογία Κατασκευών Σκυροδέματος θα διεξαχθεί τελικώς στην αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία του προγράμματος εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2019, δηλαδή τη Δευτέρα 10/06/2019 και ώρα έναρξης 19:00.